Produkterne udbydes af Marianne Thyboe, Karlstrupvej 57, 2680 Solrød Strand

Alle priser er i danske kroner inklusive moms.

Levering

Online-produkter bliver leveret digitalt via e-mail. Levering af online-produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til syv dage.

Vilkår og betalingsbetingelser ved personlige sessioner

Ved mindre end 24 timers afbud før afholdelse af en privat session, gives beløbet ikke retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon/internetforbindelse på det aftalte tidspunkt. Ubenyttede betalte sessioner refunderes ikke efter et år efter købs datoen.

Vilkår og betalingsbetingelser ved kurser og forløb

Tilmelding er bindende. Hvis du afbestiller din deltagelse inden 14 dage før kursusstart, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 10 % af kursusprisen inklusive moms. Når der er 14 dage eller under til kursusstart, kan du ikke længere få pengene retur.

Kurser, forløb og workshops afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret hurtigst muligt. Hvis kurser eller workshops skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en dag på kurset eller på forløbet, bliver dagen erstattet med en ny dato.

100% tilfredshedsgaranti på forløb

Jeg har stor respekt for dem, der investerer i hjælp, når de har brug for det. Derfor ville jeg være meget ked af, at sælge noget til dig, som ikke virker.

Det jeg tilbyder, er designet til at hjælpe dig og din familie med at skabe et balanceret liv. Jeg er derfor ikke i tvivl om, at mine workshops og kurser vil hjælpe dig og din familie videre. Men hvis du efter at have gennemgået øvelserne og materialet ikke oplever nogen som helst forandring i din families udfordringer, giver jeg dig uden problemer alle dine penge tilbage op til 1 måned efter køb. Det eneste du skal gøre er at sende mig en kopi af dine udfyldte arbejds- og refleksions ark.

VIGTIGT: For at benytte dig af tilfredshedsgarantien, skal du have deltaget på hele workshoppen, været igennem alle moduler, gennemgået og arbejdet med øvelserne, redskaberne og teknikkerne som beskrevet og benyttet muligheden for at stille mig personlige spørgsmål. Du sender blot en kopi af din arbejds- og reflektsions ark til mig.

Rettigheder

Marianne Thyboe har alle rettigheder til de leverede produkter og alt materiale, såvel trykt som digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, coaching, mentoring, og abonnementer. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand uden forudindgået skriftlig aftale. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Marianne Thyboes virksomhed.

Der gives ikke penge retur for online produkter.

Medlemskab i Klub

Ved tilmelding bliver der automatisk trukket en gang om måneden på dit kort, indtil du udmelder dig. Du kan altid opsige dit medlemskab ved selv at udmelde dig eller ved at skrive til m@mariannethyboe.dk , og stoppe betalingerne, men der er ingen refundering for påbegyndte måneder.

Umiddelbart efter tilmelding får du adgang til fællesskabet for mødre via en mail med link og log-in. Hvis du ændrer din mailadresse, bedes du skrive til: m@mariannethyboe.dk

Marianne Thyboe kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser, så det er dit eget ansvar at sikre, at du modtager mails fra os. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis der opstår problemer på: m@mariannethyboe.dk

Marianne Thyboe forbeholder sig ret til at pristalsregulere beløbet med en måneds varsel.

Hvis et medlem af en eller anden grund ikke betaler sit abonnement til tiden, forbeholder Marianne Thyboe sig ret til at udmelde medlemmet med øjeblikkelig varsel fra det øjeblik, der ikke er dækning for. Husk selv at meddele, hvis du skifter kort på m@mariannethyboe.dk

Erstatningsansvar

Marianne Thyboes arbejde er baseret på research, uddannelser og personlige erfaringer. Det skal derfor betragtes som en inspiration, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

Ethvert erstatningsansvar, som Marianne Thyboe måtte pådrage sig i relation til sine produkter, coaching, kurser, mentoring og abonnementer, er begrænset til direkte skade og tab. Marianne Thyboe er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Marianne Thyboe har handlet simpelt uagtsomt. Marianne Thyboes erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 100 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Hvis du vil gå videre med din klage

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr